WIOSENNE ŻAGLE – impreza integracyjna
Chorwacja: 23 – 30 maj 2015r. Po raz kolejny, a pierwszy w tym roku odbyliśmy udany rejs po Adriatyku. Co prawda w niepełnym składzie firmy, ale w stałym i twardym gronie żeglarzy z DRACO Sailing Team. Rejs odbył się w regionie Dalmacji, gdzie...
ZMIANY W DOKUMENTACH ZGODNIE Z CLP
Unijne Rozporządzenie WE nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania produktów chemicznych CLP (Classification, Labeling and Packaging) dostosowuje system UE do globalnego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów GHS i zastępuje...
XXII Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw”
Wrocław: 10 - 11 czerwca 2015r. Organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw” rokrocznie są najbardziej oczekiwanym wydarzeniem sektora paliwowego. Skupiając najważniejsze firmy branży od ponad 20 lat...
JESIENNE ŻAGLE - impreza integracyjna
Grecja: 04 – 14 październik 2015r. To już drugi raz w tym roku (szybko minęło) odbyliśmy udany i niezapomniany rejs tym razem po morzu Egejskim. Tym razem w jeszcze mniejszym składzie firmy, ale jak zwykle w stałym i twardym gronie żeglarzy...